ผอ.สง.ปรมน.ทร.นำคณะชี้ช่องทาง “เลือกลงทุนอย่างไร ให้ได้กำไร”

ผอ.สง.ปรมน.ทร.นำคณะชี้ช่องทาง “เลือกลงทุนอย่างไร ให้ได้กำไร”

 


วันนี้ 28 ก.พ.63 13.00 น. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน. ทร.) ให้การต้อนรับ คุณนิภาพรรณ รื้พลกุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการลงทุนฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการมาบรรยายพิเศษเรื่อง “เลือกลงทุนอย่างไร ให้ได้กำไร”

โดยมีข้าราชการ สง.ปรมน.ทร และเจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด นำโดย นาวาเอกหญิง เสาวลักษณ์ กระพี้แดง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สง.ปรมน.ทร. อาคาร 6 พระราชวังเดิม กทม.


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน. ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม