“โฆษกศาลเผย”อธ.ศาลภาค 3-หัวหน้าศาลโคราช ร่วม อัยการ สคช.ช่วยญาติเหยื่อกราดยิงจัดการมรดกผ่าน e-filing ผู้เสียหายจังหวัดอื่นไม่ต้องไปศาลโคราชนัดไต่สวนผ่าน video conference ได้ สะดวกรวดเร็วตาม นโยบาย ปธ.ศาลฎีกา

“โฆษกศาลเผย”อธ.ศาลภาค 3-หัวหน้าศาลโคราช ร่วม อัยการ สคช.ช่วยญาติเหยื่อกราดยิงจัดการมรดกผ่าน e-filing ผู้เสียหายจังหวัดอื่นไม่ต้องไปศาลโคราชนัดไต่สวนผ่าน video conference ได้ สะดวกรวดเร็วตาม นโยบาย ปธ.ศาลฎีกา

 

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยวันที่ 28ก.พ.ว่าแม้เหตุการณ์กราดยิงที่โคราชได้ผ่านไปแล้วแต่การเยียวยาความเสียหายของผู้ประสบเหตุต้องดำเนินต่อไป ศาลยุติธรรมแม้เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด ดังนั้นในวันนี้นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยนายราชัญ กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรับคำร้องขอจัดการมรดกผ่านระบบ e-filing

โดยมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องแก่ญาติผู้ตายซึ่งมีทรัพย์มรดก และต้องจัดการตามกฎหมาย เพื่อนำคำสั่งศาลไปดำเนินการทางธุรกรรมต่อไป ในการยื่นเรื่องเข้าระบบ e-filing ทางอัยการได้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อได้รับคำร้องผ่านทางระบบแล้ว ศาลจังหวัดนคราชสีมาได้สั่งรับคำร้องและกำหนดวันนัดพิจารณา โดยศาลได้เร่งรัดจนสามารถกำหนดวันนัดไต่สวนได้ในวันที่ 17 มี.ค. 63 ซึ่งถือว่าสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่าการยื่นคำร้องในระบบปกติ สำหรับผู้ร้องบางรายอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น เช่น พิษณุโลก ในวันนัดไต่สวนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาโดยศาลจะได้ดำเนินการไต่สวนพยานทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เชื่อมสัญญาณระหว่างศาลจังหวัดนครราชสีมาและศาลในจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการเช่นนี้ถือเป็นการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่คู่ความและประชาชนตามนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

ข่าวที่น่าติดตาม