นราธิวาส-สำนักงานปศุสัตว์ จ.นราธิวาส ร่วมกับ ส.ปชส.นราธิวาส ขับเคลื่อน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

 

นราธิวาส-สำนักงานปศุสัตว์ จ.นราธิวาส ร่วมกับ ส.ปชส.นราธิวาส ขับเคลื่อน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

 

ที่กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 บ้านนูโร๊ะ หมู่ 1 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ทีมสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการเคลื่อนที่ภายในกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ซึ่ง กำลังพลได้นำสุนัขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาทำหมันและฉีดวัคซีน จำนวน 10 ตัว และแมว จำนวน 1 ตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่อง “การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” โดยแจกแผ่นพับและใบปลิวการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ทหาร ซึ่งดูแลสุนัขที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์เพื่อให้บริการทำหมันสุนัขภายในกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 เนื่องจากมีจำนวนสุนัขเข้ามาอาศัยภายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และได้มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการดูแล หากไม่มีการควบคุมจำนวนจะส่งผลให้มีจำนวนมากขึ้นจนเกิดปัญหาได้

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสได้เข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่ภายในกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวให้เหมาะสม และสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง
นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสมีการเฝ้าระวังด้วยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเฝ้าระวัง อปท. ละ 1 หัว รวม 88 หัวต่อปี ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏมีผู้แจ้งว่าสุนัขมีความผิดปกติ โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ ระดับ A ทุก อปท. ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายพื้นที่ปลอดโรค จังหวัดละ 1 อำเภอ โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

ข่าวที่น่าติดตาม