ผู้ว่าฯนราธิวาส ปลื้มชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนราธิวาส ผ่านเข้ารอบในระดับภาคใต้ 13 ชมรม ก่อนเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศต่อไป

ผู้ว่าฯนราธิวาส ปลื้มชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนราธิวาส ผ่านเข้ารอบในระดับภาคใต้ 13 ชมรม ก่อนเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านเข้ารอบในระดับภาคใต้ ทั้ง 13 ชมรม จากชมรมที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 17 ชมรม ซึ่งมาจากในระดับจังหวัด โรงเรียน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน ของจังหวัดนราธิวาส อำเภอ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีขอชื่นชมทุกชมรม แม้ในส่วนที่ไม่ผ่านเข้ารอบ 4 ชมรม แต่สิ่งที่ได้คือการมาทำงานเป็นทีมเวิร์คในเรื่องของ TO BE NUMBER ONE

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการมาแล้ว 18 ปี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งขอให้กำลังใจชมรมที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ รวมทั้งขอชื่นชมทีมงานของสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสที่มีความเข้มแข็ง และส่วนราชการต่างๆที่ร่วมสนับสนุนในทุกด้าน อีกทั้งทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนราธิวาสจนประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดที่กรุงเทพฯในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อไป


สำหรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีทีมจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 17 ชมรม ผ่านการประกวดในระดับภาคใต้ เพื่อเตรียมเข้าประกวดในระดับประเทศมี 13 ชมรม มีกลุ่มต้นแบบ จำนวน 8 ชมรม และรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 กลุ่มดีเด่น จำนวน 5 ชมรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันสูงสุดและมากที่สุดของภาคใต้ เพื่อเตรียมเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม