ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13ฯ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13ฯ จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 1000 โดย พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 5 นาย รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ วัดเขากลิ้ง ม.11 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. ได้น้ำบริโภค จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร

เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นและเป็นการขจัดปัญหาจากความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “ นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา ”

ข่าวที่น่าติดตาม