เชียงใหม่​#มทบ. 33​ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคง ในอ.อมก๋อย

เชียงใหม่​#มทบ. 33​ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคง ในอ.อมก๋อย

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา​10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 33 พลตรี​ สืบสกุล​บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบหมายให้พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นผู้แทน​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย​ ตำบลอมก๋อย​ อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1.ในห้วงที่ผ่านมาตรวจพบพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่น เพียง 2.34 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลยางเปียง ได้จัดกำลังพลเข้าตัดทำลายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าจำนวนผู้ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงเป็นจำนวนมาก สามารถควบคุมพื้นที่ได้
2.การตั้งจุตตรวจประจำที่ และจุดตรวจชั่วคราวในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดและสิ่งผิดกฏหมาย
3.การปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 12 ราย ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จะใช้วิธีจ้างด้วยเฮโรอินให้กับเยาวชนเป็นผู้ขายแทน
4.การติดตามผลการบำบัดรักษา ยอดสะสม 2,024 คน สามารถเลิกได้แล้ว 320 คน และพบผู้เสพรายใหม่เพิ่มขึ้น 61 คน โดยพยายามส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่มีความตั้งใจเลิกการปลูก/เสพฝิ่นให้เป็นรูปธรรม


5.ในปีงบประมาณ 2564 ทาง ปปส.ภาค 5 จะได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการในการพัฒนาประชาชนในพื้นที่
6.โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำป้ายบอกขนาดน้ำหนักบรรทุก และความเร็วของรถปักไว้ข้างทาง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนช่วยกันรักษาถนนในพื้นที่ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
7.เรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่ประชาชนควรทราบต้องนำเข้าที่ประชุมกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนที่ทางอำเภอกำหนด


8.ประธานฯ เน้นย้ำดังนี้
8.1 ขอให้ ศมพ.อ.อมก๋อย วางแผนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอาจตกเป็นเครี่องมือของผู้ค้า
8.2 ควรมีการประชุมวงเล็กก่อนเพื่อประสานข้อมูลและแก้ไขปัญหาโดยให้เชิญผู้แทนเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ และพัฒนาชุมชนในรอบถัดไปเพื่อประสานการทำงานร่วมกัน
8.3 ช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในแต่ละพื้นที่ด้วย
8.4 ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ทำงานเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อย

จากนั้นในเวลา 13.30 น.​ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย​ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางเปา หมู่ที่ 2 บ้านยางเปาใต้ ตำบบอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะให้ข้อคิดและข้อแนะนำให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เป็นเด็กดี ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมกันนั้นได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนชายชั้น ป.5 – ม.3 จำนวน 75 คน ตรวจพบสารเสพติด 6 คน(กัญชา 4 คน , กัญชา+ยาบ้า 2 คน) โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน แนะนำ และให้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีก โดยทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการนำไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไป


ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม