นราธิวาส-ประธานสภาสันติสุขตำบลซากอ พร้อมคณะ ร่วมกับกองร้อย ทพ. 4901 ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นราธิวาส-ประธานสภาสันติสุขตำบลซากอ พร้อมคณะ ร่วมกับกองร้อย ทพ. 4901 ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

 

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 สภาสันติสุขตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีกองทุนช่วยเหลือ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้งบประมาณจากการบริจาด เช่น จากกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4901 ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ตำบล,สารวัตรกำนัน จากผู้นำศาสนา คณะผู้บริหาร อบต. และจากประชาชนในพื้นที่ โดยคณะกรรมการจะทำการเก็บรวบรวมเงินบริจาคทุกเดือนแล้วทยอยไปเยี่ยมผู้ป่วยตลอดจนการดูแลเด็กกำพร้า


โดย นายดอเลาะ ดาระนิบง กำนันตำบลซากอ ประธานสภาสันติสุขตำบลซากอ พร้อมคณะกรรมการสภาสันติสุข ร่วมกับ กองร้อย ทพ. 4901 นำโดย ร้อยโทประจวบ พรหมอักษร ผบ. กองร้อย ทพ.4901 พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะผู้บริหารโรเรียน กลุ่มผู้แทนสตรี และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพี่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ที่มีการป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลซากอ บ.ซากอ ม.1 บ.ไอร์บลูวง ม.2 บ.บิโล๊ะ ม.3 บ.ตาลอ ม.4 บ.ไอร์เจี๊ยะ ม.5 บ.ไอร์กากอร์ ม.6 รวม 31 ราย


.สำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นเงินทุนในการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่รวมกันอย่างเกื้อกูล เกิดความสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
สร้างความปิติ ยินดีให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและ คณะเจ้าหน้าที่ อสม. อาสาสมัครประจำครอบครัว และซึ่งปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนมากันอย่างต่อเนื่อง


นายดอเลาะ ดาระนิบง ประธานประธานสภาสันติสุขตำบลซากอ กล่าวว่า พวกเรามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลให้ความสำคัญมาก และทางเทศบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ เราดูแลร่วมกัน เราจะทำโครงการเรื่องนี้ต่อไปว่าจะดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ดีที่สุดได้อย่างไร สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เราจะไม่ทอดทิ้ง แต่เราจะดูแลให้ดีแบบนี้ตลอดไป และขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม