งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

 


ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พิธีเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก“24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 14 – 16กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในปีนี้จัดขึ้น มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และเปิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ ท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นายสมภพ สมิตะสิริ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) นาย บุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรผู้แทนผู้อำนวยการอสค. ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานโดยประธานในพิธีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ ท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การปักเฉลว ในการร่วมกันผสมตัวยา “สมุนไพรแห่งความสามัคคี” โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ร่วมกันปรุงตัวยาสมุนไพร โดยมีส่วนผสม น้ำ ใบหม่อน รวงข้าวเจ๊กเชย ดอกเข้าพรรษา และปักเฉลว พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน


ทั้งนี้ ภญ.ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัล พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั้งนี้มีการส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดงานประจำปี 2564 โดย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (โดยมีนักแสดงช่อง 7 สี คุณรุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช,คุณเทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์) มาเป็นผู้อันเชิญธง เพื่อให้นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ส่งมอบในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยที่ 12 ภาคกลาง และภาคตะวันออก จากจังหวัดสระบุรีให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มารับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดงานในปีถัดไป โดยมี นางลักษณา ศังขชาต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการรับมองธงเจ้าภาพในปีถัดไป โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นพยานในการรับมอบ


ในพิธีเปิดมีการแสดงสุดอลังการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม (หุ่นกระบอกเชิด ชุด “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย” จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน สุเมธ องอาจ การแสดงพื้นถิ่นคาวบอยไนซ์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง เช่น มาริว AF12 , บิ๊ก กฤษฎา นักแสดงช่อง 7 และ เบนซ์ AF12สำหรับกิจกรรมภายในงานทุกวันภายในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาพบกับกิจกรรมบูธหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยและแผนจีน​ บูธจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก กว่า 200 บูธ มีบูธสินค้า เครื่องสำอาง อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรรับคำปรึกษาบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนฟรีนิทรรศการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรับฟังเสวนา กัญชา ทางการแพทย์และสมุนไพร รับฟังเสวนา, สาธิต สมุนไพรผลิตภัณฑ์และการแพทย์แผนไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงคาวบอย จ.สระบุรี มินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง, ดนตรี Folk Song

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม