ปทุมธานี-จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายสมเจตน์ แก้วเก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือมอบหมายให้นางวันเพ็ญ ก้องทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
เป็นประธานในพิธี เปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือคณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระบือ และ
ผู้สูงอายุตำบลบางกระบือให้การต้อนรับ


ด้านนางวันเพ็ญ ก้อนทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือกล่าวเพิ่มเติมว่าในนามองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกระบือเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือจึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 2.เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กัน มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายร่วมกันและ 5. เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบางกระบือประจำปี งบประมาณ 2563 ในวันนี้จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กันมีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รานงาน

ข่าวที่น่าติดตาม