อ่างทอง –  ฮากระจายกับสีสันผู้สูงอายุเล่นเกมแป้งระหว่างรอรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน

อ่างทอง –  ฮากระจายกับสีสันผู้สูงอายุเล่นเกมแป้งระหว่างรอรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน

 


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีประชาชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 500 คนมารอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ซึ่งในระหว่างรอรับเงินนั้นทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายในระหว่างรอ

โดยกิจกรรมในวันนี้มีเกมส่งแป้ง โดยแต่ละทีมจะมีการส่งแป้งในมือไปให้คนข้างหลังจนถึงคนสุดท้าย แล้วคนสุดท้ายจะนำแป้งที่เหลืออยู่ในมือมาทาที่หน้า ถ้าคนสุดท้ายของทีมใดหน้าขาวที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ได้รับของรางวัลไป ซึ่งหลังจากการแข่งขันส่งแป้งแล้วคนสุดท้ายของแต่ละทีมแล้ว ผลปรากฏว่าแต่ละคนหน้าขาวจนจำไม่ได้ เป็นที่ถูกใจของเหล่ากองเชียร์ผู้สูงอายุ


ซึ่งแต่ละเดือนทางองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ ได้จัดมอบเงินเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งทุกครั้งที่รอรับเงินที่เบิกจากธนาคาร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ได้เตรียมเกมมาเล่นเพื่อผ่อนคลายในระหว่างรอรับเงิน


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

ข่าวที่น่าติดตาม