สมาชิกสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เดินทางไปมอบดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ (ชมคลิป)

สมาชิกสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เดินทางไปมอบดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ

 

น.ส.นางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมYWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เดินทางไปมอบดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมฯได้เลือกที่จะมอบดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษาจำนวน 4 ตัว และกล้องวงจรปิด ให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสและห่างไกลได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กในเมือง โดยมีจ่าสิบตำรวจชินวัตร คีรีดุจจินดา ครูตชด.ครูใหญ่ประจำโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ เปิดการเรียนการสอนมา 34 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในการดูแลทั้งหมด 412 คน มีพนักงานครูจำนวน 5 คน พนักงานจ้างอีกจำนวน 6 คน โรงเรียนเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เชื้อชาติเผ่ากระเหรี่ยงนับถือศาสนาลัทธิฤาษี ร.ร.ตั้งอยุ่ห่างจากหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่งที่อยู่บนพื้นราบ 19 กิโลเมตร แต่ต้องใช้ระยะทางในการเดินทาง 2 ชม. และอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 362 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 13 ชม.ตลอดเส้นทางมีทั้งถนนลาดยาง 345 กิโล และถนนลูกรังอีก 18 กิโลเมตร และโค้งอีกหลายพันโค้ง เดินทางเข้าออกโรงเรียนได้เฉพาะช่วงระหว่างเดือน พ.ย.-เม.ย. เท่านั้น

เนื่องจากพื้นที่อยู่บนเขา เส้นทางเข้าออกร.ร.เป็นดินลูกรังและเป็นเนินเขาที่ลาดชันตลอดเส้นทาง ทำให้โรงเรียนต้องโดนตัดขาดจากโลกภายนอกในบางช่วงเวลาทำให้ความเจริญจากโลกภายนอกไม่สามารถทั่วถึงกับเด็กบนดอย อีกทั้งด้วยจำนวนครูกับนักเรียนมีไม่เพียงพอทำให้การเรียนการสอนอาจไม่ครบตามหลักสูตร ทำให้ทางสมาคมฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องนี้จึงได้นำดาวเทียมทางไกลเพื่อการศึกษาไปมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กในเมืองอีกทั้งยังช่วยพัฒนาหลักสูตรการสอนของครูให้เทียบเท่ากับครูจากพื้นราบ ซึ่งนั่นหมายถึงวิชาความรู้จะถูกถ่ายทอดสู่เด็กได้อย่างโดยตรงรวมถึงเด็กๆจะได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลจากคนบนพื้นราบผ่านการเคลื่อนไหวทางทีวีทางไกลซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองหรือรู้ถึงความต้องการในสายอาชีพได้


นอกจากทางคณะจะนำดาวเทียมทางไกลไปมอบแล้วยังได้นำกิจกรรมหารายได้หลักเพื่อกิจกรรมสาธารณะกุศลของทางสมาคมฯการจัดแข่งขันวิ่งไปให้น้องๆได้ร่วมวิ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับทางคณะอีกด้วยในเส้นทางระยะ 2 กม.และ 200 เมตร ซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

ภาพข่าว//สมชาย​ โคตล่ามแขก​ ผู้​สื่อข่าว​ภูมิภาค​ประจำเมืองพัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม