พิจิตร-กกต.พิจิตรส่งสัญญาณใกล้เลือกตั้งแล้วประชุมแบ่งเขตพร้อมประกาศรับสมัครกกต.ท้องถิ่นรอฟัง ครม.อนุมัติ (ชมคลิป)

พิจิตร-กกต.พิจิตรส่งสัญญาณใกล้เลือกตั้งแล้วประชุมแบ่งเขตพร้อมประกาศรับสมัครกกต.ท้องถิ่นรอฟัง ครม.อนุมัติ

 

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่าเมื่อวันวานที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรขึ้นที่ ห้องประชุม สนง.กกต.พิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางพิจิตร โดยมี นายสุเทพ วงษ์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร , นายสันติ การภักดี ปลัด อบจ.พิจิตร และผู้แทนจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมือง ,

ผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัด , ท้องถิ่นจังหวัด , ผู้แทน ทม.บางมูลนาก , ผู้แทนจาก ทต.เนินปอ และ ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีการสั่งการให้ กกต.จังหวัด เตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร มีท้องถิ่น 102 แห่ง เป็น อบจ.1 แห่ง , เทศบาลเมือง 3 แห่ง , เทศบาลตำบล 25 แห่ง , อบต. 73 แห่ง การประชุมเพื่อแบ่งเขตให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม

สำหรับเขตเลือกตั้งที่น่าสนใจของ อบจ.พิจิตร ยังคงมี 30 เขต เท่าเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลง 2 อำเภอ คือ อ.ทับคล้อ เดิมมี สจ.ได้ 3 เขต ปรับเปลี่ยนลดเหลือ 2 เขต อ.โพธิ์ประทับช้างเดิมมี สจ.ได้ 2 เขต ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เขต

ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า แล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ ? อบจ. หรือ เทศบาล หรือ อบต. อย่างไหนเลือกก่อนกันแน่ ซึ่ง ร.ต.อ.สุชีพ ผอ.กกต.พิจิตร กล่าวว่า การกำหนดเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งถ้ากำหนดว่าให้เลือกตั้งวันไหน หรือ ให้เลือกตั้งท้องถิ่นใดก่อน ก็จะสั่งการลงมา ดังนั้นจึงทำได้แค่เพียงการเตรียมความพร้อมและรอฟังการอนุมัติจาก ครม. ต่อไปเท่านั้น


นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งวันที่ 3 – 7 ก.พ. 2563 ในท้องถิ่นทุกแห่งของ จ.พิจิตร จะเปิดให้มีการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น จึงขอเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติหรือมีภูมิลำเนาที่มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และมี อายุ 30 ปี บริบูรณ์ มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริต ไปสมัครเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ต่อไปอีกด้วย


สิทธิพจน์ พิจิตร

ข่าวที่น่าติดตาม