สุโขทัย-ชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย นำเงินรายได้จากงานวิ่งสร้างกุศลเติมรอยยิ้มให้สังคม (ชมคลิป)

สุโขทัย-ชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย นำเงินรายได้จากงานวิ่งสร้างกุศลเติมรอยยิ้มให้สังคม

 

วันนี้ 21 มรกาคม 2563 คณะชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย โดยนายสมคิด เดชชุษณะนาถ ประธานชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย พร้อมสมาชิกและคณะผู้บริหารในกลุ่มชมรมฯ เดินทางไปสร้างกุศลให้กับสังคมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อมอบทุนการศึกษา มอบเงินสบทบให้ทางสถานบริบาลสถานีอนามัย และโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำรายได้จากกิจกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่ง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 14 ที่ผ่านมา โดยเงินที่ได้รับจากผู้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ เป็นค่าสมัครวิ่งจากผู้สมัครวิ่งในกิจกรรมดังกล่าวที่ต้องการร่วมกุศลกับทางชมรมฯ

โดยคณะชมรมฯได้มอบเงินจำนวน 40,000 บาท จากรายได้ในการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศลของทางชมรมเพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมนต์คีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมีนางวารี เดชวรภัทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมนต์คีรี ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสมทบเป็นกองทุนปรับปรุงโรงพยาบาลฯ จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล เพื่อทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน

พร้อมแจกเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน จำนวน 106 คน เป็นเงิน 12,100 บาท และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน โดยมีนางฆัสรา เกษมสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ให้การต้อนรับคณะ พร้อมจัดกิจกรรมจากเด็กนักเรียนให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น
และทางชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย จะได้จัดกิจกรรมที่ดีในกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป เพื่อสร้างพลานามัยให้กับนักกีฬา และประชาชนทั่วไปในทุกๆวัย ได้สร้างสุขภาพที่ดี มีใจเป็นนักกีฬา ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างกุศลร่วมกันกับทางชมรมฯ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรดีเกิดประโยชน์ให้สังคมต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม