สำนักทะเบียน ทม.สวรรคโลก จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี63

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มอบของขวัญแก่เด็ก-เยาวชนผู้มาทำบัตรครั้งแรก ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตลอดเดือนมกราคม 2563

 

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้แก่นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์, นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล, และนายทอง พูลรู้สมัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แจกของขวัญแก่เด็ก-เยาวชนผู้มาติดต่อทำบัตรครั้งแรกที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี

โดยมีนักเรียนที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ จากโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการในวันที่ 8ม.ค.63 จำนวน 25 คน ซึ่งเทศบาลจัดกิจกรรมแจกของขวัญอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมกราคม2563 เพื่อมอบของขวัญแก่เด็ก-เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็ก-เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่องานทะเบียนราษฎร์ และรู้ถึงประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวที่น่าติดตาม