ลำปาง#มทบ.32  ร่วมทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า​ในหน้าแล้ง​ 

ลำปาง#มทบ.32  ร่วมทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า​ในหน้าแล้ง​

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 32​ พลตรี​ สุรคล​ ท้วมเสม​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง,

เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานม่อนพระยาแช่​, เจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา​ทำความสะอาด วัดและทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน บริเวณเทือกเขาดอยพระบาท  โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ และทำแนวกันไฟ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน


จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นประจำทุกปีและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย​ สภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนทัศนวิสัยในการคมนาคม​ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก​ ทางมณฑลทหารบกที่ 32 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า​

จึงได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ในการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยการ พัฒนาและทำความสะอาดทำแนวกันไฟ​ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าที่จะเกิดขึ้น​และลุกลามเข้ามาในพื้นที่ของวัดม่อนพระยาแช่และพื้นที่ป่าโดยรอบ


ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ ลำปาง/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม