สุโขทัย​-เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรม “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” (ชมคลิป)

สุโขทัย​-เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรม “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”

 

 

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรม “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณคูคลองภายในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. คณะครู นักเรียนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


กิจกรรม “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ดำเนินการตามนโยบายของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคูคลองและพื้นที่บริเวณริมคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจและให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เทศบาลเมืองสวรรคโลก

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาคูคลองและพื้นที่บริเวณริมคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนโดยเฉพาะการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการตื้นเขินในการกักเก็บน้ำ การบดบังภูมิทัศน์สร้างความไม่สวยงามให้กับแหล่งน้ำ
นายอัฒฑ์ ชัยวิรัตน์นุกูล อายุ 87 ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานเพื่อส่วนรวมในครั้งนี้


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

ข่าวที่น่าติดตาม