พัฒนาการกีฬาไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา จับมือคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทน พัฒนาการกีฬาไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 


ที่ห้องประชุมพิเศษชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภาพร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ,นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา เข้าหารือกับ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร


การพบปะครั้งนี้ เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เป็นเลิศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุกด้าน มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีความชัดเจนในการผลักดันค่าตอบแทนให้แก่นักกีฬาและนักกีฬาผู้พิการในด้านต่างๆ กับการแก้ไขปัญหาสนาม การจัดการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬา กับการให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎ กติกา การตัดสินให้ถูกต้อง เป็นธรรม และพัฒนาผู้ตัดสินให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา ที่จะร่วมพัฒนาด้วย


อย่างไรก็ตาม การพูดคุยในครั้งนี้คาดว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ จะมีการแตะฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด ในการร่วมเป็นหนึ่งในการพัฒนาการกีฬาไทยให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม