จันทบุรี-ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีกว่า 4 พันคน ร่วมกิจกรรม วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน แสดงความรัก สามัคคี และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จันทบุรี-ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีกว่า 4 พันคน ร่วมกิจกรรม วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน แสดงความรัก สามัคคี และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 


วันนี้ ( 1 ธ.ค.62 ) ที่บริเวณคลองกลาง คลองภักดีรำไพ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนรวมกว่า 4,400 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 4,271 คน และผู้ที่สมัครใจร่วมวิ่งด้วยตนเองประมาณ 200 กว่าคนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน”แสดงพลังความรัก ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ประเภท Fun run ระยะ 4.5 กิโลเมตร / มินิมาราธอน ระยะทาง 9 กิโลเมตร รุ่นอายุ 19 ปี รุ่นอายุ 20 ถึง 29 ปี รุ่นอายุ 30 ถึง 39 ปี รุ่นอายุ 40 ถึง 49 ปี รุ่นอายุ 50 ถึง 59 ปี และ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และ วิ่งเก็บขยะรณรงค์รักษาความสะอาดรอบคลองภักดีรำไพ โดยผู้ชนะเลิศวิ่งเก็บขยะ คือ นาย ทวีศักดิ์ สิทธิศร เก็บขยะในขณะวิ่งได้ 5 ขีดกว่า รองชนะเลิศ ได้แก่นางลัดดา จำปาทองเก็บขยะได้ 4 ขีดกว่า ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ที่จะกลับมาเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม