พังงา​-เปิดแล้ว!!ถนนวัฒนธรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองตะกั่วป่า โชว์สิ่งดีจากอดีตที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม (ชมคลิป)

พังงา​-เปิดแล้ว!!ถนนวัฒนธรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองตะกั่วป่า โชว์สิ่งดีจากอดีตที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาได้รายงานบรรยากาศพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ณ บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนศรีตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นายชูชาติ อ่อนเจริญ ททท.สนง.พังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า

นางวัลลภา ธีระสานต์ ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ผู้นำชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา หรือ ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดพังงา ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยใช้ชื่อว่า”ตะกั่วป่า เมืองเก่า เล่าความหลัง” และปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า” ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 13 แล้ว


สำหรับในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา ชุมชนตลาดใหญ่ ได้กำหนดจัดงานทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จนถึง วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึง 20.00 น. โดยประมาณ ซึ่งในแต่ละอาทิตย์ได้มีการจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาวอำเภอตะกั่วป้าซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมงานถนนคนเดินเป็นจำนวนมาก


การจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมดำรงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพังงา
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากขึ้น
3.สร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มอาชีพ และคนในชุมชน
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรมที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวตะกั่วป่า
5.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป


ความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรื่อง สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความรัก ความมีน้ำใจและให้คนในชุมชนตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน และควรค่าแก่การอนุรักษ์ ที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น


จะเห็นได้ว่าเมืองตะกั่วป่า มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเมืองที่มีถนนสายวัฒนธรรม จะเป็นเส้นทางหลักในการสะท้อนเรื่องราวความเป็นมา จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนรุ่นหลังที่สำคัญสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาแปรเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

…………………
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม