ทหารพราน 49 ออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ร่วมกับ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ทหารพราน 49 ออกหน่วยบริการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ร่วมกับ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


พ.อ.จรูญ จตุรงค์ ผบ.ฉก.ทพ.49 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรม “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ส่วนราชการประจำอำเภอทุกภาคส่วนได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน สร้างความเข้าใจนโยบายต่างๆของรัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป


นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชน ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับการบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที


ทั้งนี้ภายในกิจกรรมยังมี มอบสิ่งของบริโภค บริการตัดผมฟรี บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน บริการน้ำดื่มชาชักจากทหารพรานหญิง ฉก.ทพ.49 และอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com

ข่าวที่น่าติดตาม